HOME         ALGEMEEN         PROFIEL         TARIEVEN         OPENINGSTIJDEN         CONTACT         PATIENTENPORTAAL        

Tarieven


Vergoeding fysiotherapie

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consulten. Daarom is het wenselijk dat hij het aantal behandelingen bijhoudt in verband met de maximale vergoeding vanuit de zorgverzekering, te weten de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt echter per verzekeraar en hangt af van het soort polis.

Wij raden u aan om voorafgaand aan uw fysiotherapeutische behandeling goed na te gaan of en in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. U kunt ons hieromtrent altijd raadplegen. Mocht u niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en wilt u toch behandeld worden, dan zult u van ons rechtstreeks een factuur ontvangen.

Behandelingen worden eens per maand gedeclareerd, patiënten die verzekert zijn bij een zorgverzekeraar waarbij we geen overeenkomst afgesloten hebben ontvangen eenmaal per maand een nota. De behandelingen van gecontracteerde zorg wordt via Vecozo direct aan de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.

De hoofdverzekering / basisverzekering

In de hoofdzekering / basisverzekering is opgenomen:
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met niet chronische aandoeningen: maximaal 9 behandelingen.
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening*: volledige dekking.
Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening: vanaf de 21e behandeling volledige dekking.


Een chronische aandoening is een aandoening die vermeld staat op de lijst “Chronische indicaties”. In 2012 staan de ziekte van Bechterew, wervelfractuur door osteoporose, bepaalde reuma- en hartaandoeningen niet meer op deze lijst en worden niet meer vergoed uit de basisverzekering.  De aanvullende verzekering kan deze aandoeningen wel vergoeden

Verhindering
Bij verhindering verzoeken wij u tot uiterlijk een dag voor de afspraak dit kenbaar te maken, anders zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen.

Tarieven
Deze tarieven gelden alleen indien u geen aanvullende verzekering heeft bij uw zorgverzekeraar !!!

Reguliere zitting
Zittting inclusief toeslag uitbehandeling
Zitting inclusief inrichtingtoeslag
Screening                               
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult)

Niet nagekomen afspraak
Eenvoudige, korte rapporten
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 28,34
€ 39,47
€ 33,90
€ 13,00
€ 30,00
€ 40,00

€ 40,00
€ 39,00

€ 22,50
€ 18,50
€ 27,50